Our Statement | Lady Days
Image Alt

MŪSU PAZIŅOJUMI

MŪSU MISIJA

Izveidot starpkultūru, kā arī vidi, kas mudinātu izmantot pārstrādājamos sieviešu higiēnas produktus, vienlaikus atturot no tādu produktu lietošanas, kas ir kaitīgi gan sievietēm, gan planētai.

MŪSU REDZĒJUMS

Nodrošināt vienlīdzīgas iespējas un piekļuvi pārstrādājamiem sieviešu higiēnas produktiem, kā arī izglītības iespējām, kas nepieciešamas pilnvērtīgai un veselai dzīvei.

MŪSU MĒRĶIS

Izplatīt informāciju par sieviešu higiēnas produktiem, kas tiek izgatavoti no vienreizējās plastmasas un to kaitējumiem. Papildus, mūsu mērķis ir atklāt realitāti par nabadzību vairākās valstīs, kur sievietēm nav iespējas iegādāties higiēnas produktus, tajā pašā laikā piedāvājot ekoloģiskas un augstas kvalitātes alternatīvas.

v